ТУРУУТАН АМЬТДЫН НАМРЫН ТООЛЛОГО СУДАЛГААГ ХИЙЛЭЭ

untsugmn 2023-12-11

Уулын туруутан амьтдын намрын тооллого судалгааг Их газрын чулууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны албан хаагчидтай хамтран 2023 оны 11 дүгээр сарын 12-ноос 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ны хооронд хийж гүйцэтгэлээ. Уг судалгаагаар нийт аргаль хонь, янгир ямаа нийлээд 200 гаруй бодгаль бүртгэгдлээ.