Дунд болон ахлах ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээлийн хуваарийг танилцуулж байна

2020-01-30 234

Дунд болон ахлах ангийн сурагчдад зориулсан теле хичээлийн хуваарийг танилцуулж байна. Өдөрт 2-4 хичээлийг тус бүр 10-20 минутын хугацаатай заах агуулга, хуваарийг баталсан.

Теле хичээлийг нийгмийн сүлжээгээр хяналтгүй цацах, бага ангийн хүүхдүүдэд сошиал хаяг нээх зэргийг хориглож, цахим орчны халдлагаас хүүхдүүдээ хамгаалахад анхаарна уу.

Тайлбар: Хичээлийн цагийн хуваарийг телевизүүдтэй ярилцсаны үндсэн дээр тодорхой болгоно. Учир нэг гэрийн хоёроос дээш сурагчийн хичээлийн цагийг давхцуулахгүй зохицуулалт хийнэ. Телевизүүдийн ирэх долоо хоногийн хөтөлбөрөөс цагийг харах боломжтой юм.

Албан ёсны хуваарийг БСШУСЯ-ны вэб сайт болон пэйж хуудсаар түгээнэ.

ДУНД АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Эх сурвалж: БСШУСЯ

Холбоотой мэдээ