Монголбанкнаас эрхлэн гаргадаг дурсгалын зооснуудын шинэ цувралыг худалдаалж байна

untsugmn 2023-09-30

Монголбанкнаас эрхлэн гаргадаг дурсгалын зооснуудын шинэ цувралыг худалдаалж байна.

Үүнд:

  1. “Луу жил (Монгол)” 1 унцын мөнгөн зоос,
  2. “Данзангийн 50 цент” 5 грамм дурсгалын ялтсан дэвсгэрт,
  3. “Данзангийн 3 доллар” 5 грамм дурсгалын ялтсан дэвсгэрт,
  4. “Үрлэн мөнгө” 1 кг,
  5. “Үрлэн мөнгө” 2 кг,
  6. “Бярузана Мандал” 3 унцын мөнгөн зоос,
  7. “Бярузана Мандал” алтадсан 3 унцын мөнгөн зоос,
  8. “Бярузана Мандал” өнгөт 3 унцын мөнгөн зоос

Эдгээр зоосны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг coin.mongolbank.mn сайт болон 11-329677 дугаарын утаснаас тодруулах боломжтой.

“Луу жил (Монгол)” 1 унцын мөнгөн зоос:          

Худалдах үнэ: 400,000 төгрөг

Жин: 31.1 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 38.61 мм

Цуврал: 12 жил

“Данзангийн 50 цент” 5 грамм дурсгалын ялтсан дэвсгэрт:

Худалдах үнэ: 120,000 төгрөг

Жин: 5 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 150 х 65 мм

Цуврал: Данзангийн доллар

“Данзангийн 3 доллар” 5 грамм дурсгалын ялтсан дэвсгэрт:

Худалдах үнэ: 120,000 төгрөг

Жин: 5 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 150 х 65 мм

Цуврал: Данзангийн доллар

“Үрлэн мөнгө” 1 кг

Худалдах үнэ: 3,000,000 төгрөг

Жин: 1.000 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

“Үрлэн мөнгө” 2 кг

Худалдах үнэ: 6,000,000 төгрөг

Жин: 2.000 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

“Бярузана Мандал” 3 унцын мөнгөн зоос:

Худалдах үнэ: 1,500,000 төгрөг

Жин: 93.3 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 65 мм

Цуврал: Бурхан шашин

“Бярузана Мандал” алтадсан 3 унцын мөнгөн зоос:

Худалдах үнэ: 1,500,000 төгрөг

Жин: 93.3 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 65 мм

Цуврал: Бурхан шашин

“Бярузана Мандал” өнгөт 3 унцын мөнгөн зоос:

Худалдах үнэ: 1,500,000 төгрөг

Жин: 93.3 гр

Металл: Мөнгө

Сорьц: 999

Хэмжээ: 65 мм

Цуврал: Бурхан шашин