Хаан банкны луйвар дэндэж байна

2020-01-10 365

Ингээд хаан банкнаас татгалзлаа
Сүүлийн нэг сар #хаан банкийг биш, #хас банкийг хэрэглэж үзлээ. Ялгаа нь гэвэл:
1. 😡#Хааных гүйлгээ хийх болгонд банк дотроо 100₮👎 хасагддаг.
1. 🥰#Хасынх гүйлгээ хийх болгонд банк дотроо 0₮ 👍
2. 😡#Хааных сарын эцэст сар бүр данс хөтөлсний хураамж 200₮👎 хасагддаг.
2.🥰#Хасынх сарын эцэст сар бүр данс хөтөлсний хураамж 0₮👍
3. 😡#Хааных сар бүр данс хөтөлсний хураамж 200₮👎 хасагддаг байж жилийн эцсээр дахиад 3000₮👎 хасдаг.
3. 🥰#Хасынх сар бүр данс хөтөлсний хураамж 0₮👍 жилийн эцсээр хуримтлалын хүү гэж мөнгө ₮₮₮₮👍 орсон 🥰😍🤗
4. 😡#Хааных АТМ-ээс мөнгө авахад 150₮👎 хасагддаг
4. 🥰#Хасынх АТМ-ээс мөнгө авахад 0₮👍

За тэгээд өөр ялгаа байгаа л байх байнгын хэрэглэгч нар нь мэдэх байх.
Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг

Холбоотой мэдээ