АМРАЛТЫН ӨДРҮҮДЭД АЖИЛЛАХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮД

2021-02-27 46

Амралтын өдрүүдэд нийслэлийн зургаан дүүрэг бүр дээр шинжилгээний цэгүүд ажиллана.

Холбоотой мэдээ