Гуравдугаар сарын 01 хүртэл орон нутаг руу орж гарах, хот хооронд зорчих хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байна

2021-02-22 71

ЗГ-ын ХМОНХА-ны дарга Ц.Ганзориг: Гуравдугаар сарын 01 хүртэл орон нутаг руу орж гарах, хот хооронд зорчих хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байна. Хүндэтгэх шалтгаантай иргэд л PCR шинжилгээ өгөөд орон нутаг руу орж, гарч болно. Хязгаарласан нь Нэг хаалга-Нэг өрх буюу УБ-т байгаа голомттой бүсийн бүрэн зураглал нь 23-24-нд гарна. Үүнээс хойш халдварын нууц үеийн хугацаа 3-7 хоног гэж тооцохоор гуравдугаар сарын 01 хүртэл хөдөлгөөнийг хязгаарлахаас өөр аргагүй байгаа.

Холбоотой мэдээ