1-12 ангийн сурагчдын амралт 12 дугаар сарын 21-нээс эхэлнэ

2020-10-14 288

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИД 2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД:

Нэгдүгээр улирлын амралт:

1-12 дугаар ангийн бүх сурагч арванхоёрдугаар сарын 21-нээс 2021 оны хоёрдугаар сарын 1-нийг хүртэл амарна. Хоёрдугаар сарын 1-нээс хичээл орно.

Хоёрдугаар улирлын амралт:

1-12 дугаар ангийн бүх сурагч 2021 оны гуравдугаар сарын 29-нөөс долоо хоног амраад дөрөвдүгээр сарын 5-наас гуравдугаар улирлын хичээл орно.

Холбоотой мэдээ