Энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 81 мянган хүүхэд нэгдүгээр ангид элсэж байна

2020-09-01 112

Энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 81 мянган хүүхэд нэгдүгээр ангид элсэж байна. Харин цэцэрлэгийн тухайд, хоёр настай хүүхдүүдийг элсүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж, 5 настай 79 мянга 900 хүүхдийг бүрэн хамруулж байгаа юм.

Холбоотой мэдээ