Ядуурал 15%-иар нэмэгдэж 43%-д хүрэх эрсдэл бий болход ойрхон байна

2020-03-27 135

Хоёр жил тутамд Дэлхийн Банк болон Үндэсний статистикийн хороо Монгол Улсын ядуурлын хувь хэмжээг судалж зарладаг.

Хамгийн сүүлд буюу 2018 онд танилцуулсан судалгаагаар Монголын хүн амын 28.4 хувь сарын 166 мянган төгрөгөөс бага хэрэглээтэй буюу ядуу гэдэг ангилалд багтаж байгааг танилцуулж байв.

Энэ судалгааны үр дүнг танилцуулах үеэр дээрх 28.4 хувь буюу 904.9 мянган хүн дээр нэмэх нь нийт хүн амын 15% нь эмзэг байдалд байгааг онцолж байсан билээ.

Тодруулбал, Монгол Улсын нийт хүн амын 15 хувь ядууралд өртөх эмзэг байдалд байгаа.

Эдийн засгийн бага зэрэг үйлчлэл эдгээр эмзэг байдалд байгаа иргэдийг ядуурлаас маш амар гаргах эсвэл шугамаас доош унагах эрсдэлтэй гэсэн үг юм. Тэгвэл одоогийн эдийн засгийн эрсдэлтэй байдал нь эдгээр 15 хувийг эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж ядууралд өртүүлэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй байна.

Хэрэв эдгээр 15% ядуурлын шугам руу гулсвал Монгол Улсын ядуурлын хувь 43% болох нь.

Монгол Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын бизнесийн орчны ээлжит судалгаагаар сар хүрэхгүй хугацаанд 500 орчим компани ажлын байраа цомхотгосон судалгаа бий.

Мөн эдийн засагч Б.Дөлгөөний хийсэн судалгаанд “Бизнес эрхлэгчдийн тулгамдаж буй томоохон асуудлын нэг бол эдийн засгийн уналттай үед гарах том зардлын нэг бол цалингийн зардал юм. Зарим бизнес цалингаа тавьж чадахгүй ажилчдаа түр чөлөөлөх цаашлаад халах эрсдэлд орж байна.

Гэтэл Улаанбаатарын дийлэнх оршин суугчид цалингийн орлоготой байна. Тиймээс төсвийн санхүүжилтээс бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн тусалцаа үзүүлэх нэн шаардлагатай байна. Үүнд, Татварын болон зээлийн хөнгөлөлт, сул зогсолт үед өгөх цалингийн хуваан төлөлт зэрэг багтана” гэж дурдсан бөгөөд ядуу иргэдийн тоо Улаанбаатарт хамгийн өндөр байгаа юм.

Тодруулбал, Улаанбаатар хотод 2018 оны байдлаар нийт ядуучуудын 41.8 хувь нь амьдарч байгааг Дэлхийн Банк танилцуулж байв.

Холбоотой мэдээ