БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ХОХИРЧ БАЙНА. ҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЭН ХҮЛЭЭХ ВЭ?

2019-09-23 318

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ХОХИРЧ БАЙНА. ҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЭН ХҮЛЭЭХ ВЭ?

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ХОХИРЧ БАЙНА. ҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГЫГ ХЭН ХҮЛЭЭХ ВЭ?———————————————————–Хууль бус халаа сэлгээнээс болж өдөр бүр эмнэлгийн амин судас болсон эмч ажилчдыг нэг нэгээр нь халсаар байна. БГДЭМТ-ийн Эмч, сувилагч эмнэлгийн ажилтнууд бол олон жил хуримтлуулсан үнэ цэнэтэй баялаг. Өвчтөнөө гэсэн чин сэтгэл дээр тулгуурлаж ажилладаг эмч нар маань халагдсаар байвал цаашдаа иргэд эрүүл мэндээрээ хохирсоор байх уу!!

Posted by Saldan Odontuya on Monday, September 23, 2019

Хууль бус халаа сэлгээнээс болж өдөр бүр эмнэлгийн амин судас болсон эмч ажилчдыг нэг нэгээр нь халсаар байна. БГДЭМТ-ийн Эмч, сувилагч эмнэлгийн ажилтнууд бол олон жил хуримтлуулсан үнэ цэнэтэй баялаг.
Өвчтөнөө гэсэн чин сэтгэл дээр тулгуурлаж ажилладаг эмч нар маань халагдсаар байвал цаашдаа иргэд эрүүл мэндээрээ хохирсоор байх уу!!

Холбоотой мэдээ