105 Хятад ажилтан болон гадаадын ажиллах хүч оруулж ирэхгүй

2020-03-22 156

Covid19 халдварын эсрэг авч буй арга хэмжээ болон эдийн засгийн асуудлаар ярилаа.
105 хятад ажилтан болон гадаадын ажиллах хүч оруулж ирэхгүй.
ЗГ-с 2016-2019 онд гадаадын ажиллах хүчийг 50 хувиар бууруулсан.
Дотоодын ажиллах хүчийг нэмэгдүүлэх үүднээс нарийн мэргэжлийн ажилтнууд бэлдэх зорилгоор МСҮТ-д суралцагчдыг сар бүр 200 мянган төгрөгөөр урамшуулж байна.
Мөн цэрэг, арми төмөр зам болон дэд бүтэцийн бүтээн байгуулалтад оролцож буй.

Холбоотой мэдээ