Монгол Улс Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн болсны 30 жилийн ой тохиолоо

2020-03-04 65

Манай улс эгнээндээ 191 орныг нэгтгэсэн НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын нэг болох Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагад 1989 онд гишүүнээр элсэн орж, олон улсын нислэгүүдийг өөрийн нутаг дээгүүр дамжин өнгөрүүлэх, олон улсын нислэгт харилцан ашигтай, хамтран ажиллах бололцоог нээсний 30 жилийн ой тохиолоо. Монгол Улсын иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй ИНЕГ 2017 онд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын бүрэн хэмжээний аудит шалгалтад амжилттай хамрагдсанаар эдүгээ аюулгүй байдлын үзүүлэлтээрээ Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудад эхний 4-т бичигдэж байна.
Манай улс тус байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог ба Ази номхон далайн бүсийн орнуудын Ерөнхий захирлуудын 40 дүгээр хурлыг 2003 онд анх удаа эх орондоо зохион байгуулсан. Мөн 2017 оны 08 дугаар сарын 07-11-ний өдрүүдэд 34 улс болон 2 засаг захиргааны онцгой бүсийн 343 төлөөлөгч оролцсон 54 дэх удаагийн хурлыг Улаанбаатар хотноо 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулсан юм.

Холбоотой мэдээ