АНБЗГ тайлангаа ИНЕГ-ын харьяа салбар, нэгжүүдэд танилцууллаа

2020-03-04 137

ИНЕГ-ын харьяа Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газраас иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд 2019 онд төлөвлөж, хэрэгжүүлсэн ажлуудын талаарх нээлттэй тайланг ИНЕГ-ын харьяа салбар, нэгжийн холбогдох ажилтан, албан тушаалтнуудад 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11:00 цагт танилцууллаа.

Тайланг орон нутгийн нисэх буудлуудын ажилтнуудад онлайн хэлбэрээр нэгэн зэрэг танилцуулсан нь харилцан мэдээлэл солилцох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо.

Холбоотой мэдээ