Сүрьеэ оношлох аппаратыг орон нутаг болон дүүргийн эмнэлэгүүдэд хүлээлгэн өглөө

2020-02-04 170

“Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх нь” төслийн хүрээнд GeneXpert аппаратыг Увс, Завхан, Сүхбаатар, Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, оношилгоо, эмчилгээний төв болон нийслэлийн Сонгинохайхан, Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд  хүлээлгэн өгчээ.

Мөн төслийн хүрээнд Эрүүл мэндийн яам 2016-2019 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Солонгосын олон улсын эрүүл мэндийн сан болон Солонгосын иргэдийн сангийн санхүүгийн болон техникийн дэмжлэгээр 61, орон нутгийн санхүүжилтээр нийт 134 байгууллагад амжилттай хэрэгжүүлэн, 112,417 иргэнийг хүн төвтэй эрүүл мэндийн цогц тусламж, үйлчилгээнд хамруулсан байна.

“GeneXpert” төхөөрөмжийг хэрэглэснээр сүрьеэг эрт оношлох бөгөөд эмэнд тэсвэртэй сүрьеэг богино хугацаанд буюу хоёр цагийн дотор оношилж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх боломжтой юм.

Мөн аппаратыг ашиглан шинжилгээ хийх эмч, лаборантыг ХӨСҮТ-ийн лавлагаа лабораторид сургалтад хамруулжээ. Энэ төсөл нь эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар эмзэг бүлгийн хүн ам  болон орон нутгийн газар зүйн байдлаас үүдэн тусламж, үйлчилгээнээс орхигдох магадлалтай иргэдэд хүр, цогц тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой аж.

2019 онд төсөл хэрэгжсэн Дундговь, Өвөрхангай, Хэнтий  аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвд бүтэн нэг жилийн хэрэгцээний оношлуурын хамт хүлээлгэн өгсөн байна.
Эх сурвалж: ЭМЯ

Холбоотой мэдээ