Татварын багц хууль амьдралд яаж нөлөөлөх вэ?

2020-01-02 283

Өнгөрөгч 2019 онд батлагдсан Татварын багц хууль бидэнд ингэж нөлөөлнө.

  • 300 сая төгрөг хүртэлх орлоготой бол 1 хувийн орлогын татвар төлнө.
  • 5 тэрбум төгрөг хүртэлх орлоготой бол төлсөн орлогын татварын 90 хувийг буцаан авч жилд 2 удаа тайлан гаргана.
  • 50 сая төгрөг хүртэл орлоготой бол жилд 1 удаа хялбаршуулсан тайлан гаргаж орлогын 1%-ийн татвар төлнө.
  • Алслагдсан аймагт бизнес эрхэлдэг бол 90 хүртэл хувийн орлогын татварын хөнгөлөлт эдэлнэ.
  • Татварын тайлангаа тушааснаас хойш 1 жилийн хугацаанд засч залруулж болно.
  • 25 хувийн орлогын татвар төлөх ашгийн босго 6 тэрбум болон нэмэгдэх юм.

Холбоотой мэдээ