Битүүний өдрөөс эхлэн тогтоох хатуу хөл хорионы үеэр ажиллах 10-н байгууллага

2021-02-04 67
Нийтийн тээврээр зайлшгүй шаардлагатай газруудын ажилчид ажилдаа ирэх, явахдаа буюу 07.00-10.00, 17.00-20.00 цагт үйлчлүүлнэ. Ажлын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхээ биедээ авч явна. Үүнд дараах байгууллагууд багтаж байна.
1. Цахилгаан, дулаан, ус хангамж, ариутгал татуургын үйл ажиллагаа
2. Эрүүл мэндийн байгууллага
3. Шатахуун түлшний хангамжийн үйл ажиллагаа
4. Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт түгээлт
5. Ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлын цэвэрлэгээ
6. Хэвлэл мэдээлэл
7. Харилцаа холбоо, шуудан
8. Банкны цахим болон автомат тооцооны машины үйл ажиллагаа
9. Шуудан харилцаа холбоо
10. Сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, түгээлт.

Холбоотой мэдээ