Жолооч та анхаар !!!

2020-11-13 107
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 10.4,
Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол,
Нийслэлийн Засаг даргын А/1242 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах,
ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ЗОРИЛГООР
УЛААНБААТАР ХОТЫН ДОТОРХ АВТОМАШИНЫ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЯЗГААРЛАХ
арга хэмжээ авсан болохыг Та бүхэнд мэдэгдэж байна!!!
2020.11.17-НЫ ӨДРИЙН 06:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ
Жич: Харилцаа холбоо, эрчим хүч, хүнс хангамж, шатахуун түгээх газар болон стратегийн зориулалттайгаас бусад төрлийн тээврийн хэрэгслүүд замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно. Тээврийн цагдаагийн алба

Холбоотой мэдээ