ӨНӨӨДӨР 9292 АЛБАН ХААГЧ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА

2020-11-12 100
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хяналтанд байгаа 42 тусгаарлах байр, хяналтын 192 цэг, явган эргүүлийн 1100 чиглэлд, машинт эргүүлийн 107 чиглэлд, Цагдаа, дотоодын цэрэг, ДХИС-ын сонсогчид нийт улсын хэмжээнд 9232 гаруй алба хаагч нийслэлд 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Иймд иргэдийг зорилгогүй онцын шаардлагагүй бол гадуур гарахгүй байхыг зөвлөж байна.

Холбоотой мэдээ